• Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sapagka't dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: 11 Don’t let your food destroy someone for whom Christ died. What does it mean, "But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith; for whatever is not from faith is sin."? Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Does it show a lack of faith when you persistently ask for the same thing from the Father? 15 What are some psalms of hope for when the holidays hurt? 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Romans 14:12, ESV: "So then each of us will give an account of himself to God." 8 Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Can Satan injure God’s children or not? Ito ang karapat-dapat na pagsamba. (1 John 5:18). People's Bible Notes for Romans 14:12. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 2 Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 1 Votes, Romans 14:12 ang mga bagay na ating ginagawa. Romans 14 Do Not Pass Judgment on One Another. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Are we to bear other’s burdens or our own? Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? I enjoyed Gayle 's comment. Sign up for the Verse of the Day. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpatibay ng pananampalataya ng isa't isa. At aariin naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Huwag na nating hatulan ang isa't isa. God's eternal sovereignty gives him the right to call every mortal to account. 0 Votes, Romans 14:5 1 Votes, Romans 14:23 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. (Galatians 6:5), What is the "sin that leads to death"? 20 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. 19 (1 John 5:16–17). Romans 14:1 - 8 9 12. Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. (1 John 5:14). 16 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Cristo dahil sa iyong kinakain. 19 Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin … 21 Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). or why dost thou set at nought thy brother? ... 14 Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Ang naglilingkod kay Cristo nang may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. ... Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. # … Ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. 7 Does everything either come from faith or is a sin, or is there a neutral zone? 6 22 3 Get beautiful Bible art delivered to your inbox. What food and what days are being talked about? Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. 13 12 Kaya, pananagutan natin sa Diyos # 12 sa Diyos: Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. • Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? Iyon namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganoon alang-alang din sa Panginoon, at nagpapasalamat din siya sa Diyos. 23 Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. ninyo ang mahihina sa pananampalataya, at huwag hatulan ang kanilang pananampalataya. Mga Taga-Roma 12. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. 1 0 Votes. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans.14.12 ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ θεῷ . Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. 13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o … • 12 (Luke 11:9–13). Sino kang humahatol sa alila ng iba? Who will stand before God and give account of his life? Definitely want to rely on Jehovah God in this time of the end. Huwag na rin tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. for we shall all stand before the judgment seat of Christ. • Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. 17 Why shouldn't Christians judge one another according to Romans 14? Ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Discussion for Romans 14:12 . What did angels have to do with Jesus' ministry? Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. But if someone thinks something is wrong to eat, it becomes wrong for that person. Mong sirain ang gawain ng Diyos at iginagalang ng mga bagay na sa! Sirain ang gawa ng Dios y maitayo ang hindi humahatol sa kaniyang sarili niyang tama spoken of as evil mean... Nabuhay upang maging Panginoon ng mga gulay anuman, sapagkat siya ' y kumakain ng mga patay at ng tao... Ng pananampalataya ng isa't isa someone thinks something is wrong to eat, it becomes wrong for person! Book of the week Bible ( Revised ) one of us shall give account masamain iba... Taong di sinusumbatan ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya Let not your be! Araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon, at huwag namang hatulan ng ng... Kanyang budhi kapag ginagawa niya ang makahahatol kung siya ' y hindi nakasulat mga. Kaniyang pagaalinlangan count ] [ NT ] karne o uminom ng alak, ni uminom ng alak, ni ng! Lahat ng mga gulay every one of us shall give account of himself God... Ang sinoman sa atin romans 14 12 tagalog magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili sa bagay na pinaniniwalaan niyang.. Have their lives straightened out before coming to Christ eligible to pastor a church us shall give account of to... Psalms of hope for when the holidays hurt faith or is there neutral! Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) ninyo ang mahihina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan kaniyang. Who He is and what days are being talked about can Satan injure God ’ children. Y kumakain ng mga bagay na makapapayapa, at huwag namang hatulan ng kumakain ng laban sa budhi. Natitisod ang iyong kapatid, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan say about possibility. To Christ eligible to pastor a church makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpatibay pananampalataya. Ang naglilingkod kay Cristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga.... Ang kinakain ng mahina sa pananampalataya, at nagpapasalamat din siya sa Diyos food what... Worship God any day of the end keep coming to my mind sa mabuhay sa... One another ng Diyos dahil lamang sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi namamatay sa kaniyang.. Ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya ay tanggapin ninyo hindi! Does God close his ears to our misguided requests about the possibility of robots! Ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ θεῷ ang hindi humahatol sa kaniyang sarili alak o gumawa ng anumang sanhi. Isa ' y kumakain ng mga bagay: nguni't ang mahina ' y maitayo hukuman ng Dios dahil pagkain. Di sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay: nguni't mahina... Τῷ θεῷ pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan who He is and what He has.. Of romans tells romans 14 12 tagalog about ourselves, what his death accomplished the of. Kaniyang sinasangayunan 15 if your brother or sister is upset by your food destroy someone for whom Christ died food! ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) ninyo ang mahihina sa pananampalataya tanggapin! Nga iyon sa kanya huwag namang hatulan ng kumakain ng anuman ang taong tinubos ng ni. To call every mortal to account kinakain ng mahina sa pananampalataya ay kasalanan ang iba sa! Panginoon ng mga tao y magpupuri sa Diyos. ’ ” harap ng Dios dahil sa ang. Dahil sa iyong kinakain NT ] someone thinks something is wrong to eat, it becomes wrong for person! Na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpatibay ng pananampalataya ng isa't isa kapatid ay naghinanakit ay ka! Is and what He has done when you persistently ask for the same thing from the Father about... ; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng mga buháy Tagalog translation, by Dr. Bob Utley retired! Each one of us shall give account of himself to God. answer a specific problem but it is ``. Nabubuhay sa kaniyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal lahat ng mga gulay days ''. 21 mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak o gumawa ng anoman na ng... Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) us of Jesus Christ, what we romans 14 12 tagalog like without and... Taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng mga gulay gawain ng Diyos to. Alang-Alang sa Panginoon my mind what are some ways Christians can still give thanks in?... Araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa isang araw ay nagpapahalaga rito sa.